Informatieavond, ouderavond en gesprekken

Hier vindt u informatie over informatieavonden, ouderavonden en gesprekken tussen ouders en leerkrachten.

Informatieavonden en ouderavonden

Aan het begin van ieder cursusjaar organiseren de groepsleerkrachten een informatieavond. Ouders kunnen tijdens deze avonden kennis maken met de leerkrachten en krijgen informatie over het reilen en zeilen binnen de groep. De leerkrachten organiseren nog een informatieve ouderavond, waarbij ze inhoudelijk dieper ingaan op bepaalde onderwijskundige onderwerpen.

Ook de ouderraad organiseert regelmatig een ouderavond. Ouders worden daarbij uitgenodigd om met elkaar over een bepaald onderwerp of thema te spreken.

Rapportage en overleg tijdens gesprekken

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen in februari en aan het eind van het cursusjaar een rapport. De leerlingen in de groepen 1 en 2 geven we alleen aan het einde van het schooljaar een rapport mee. Om de vorderingen van uw kind met u te bespreken organiseren wij gedurende het schooljaar vier contactmomenten, de tienminutengesprekken.

In september houden we de zogenaamde omgekeerde tienminutengesprekken. Aan de hand van een gespreksformulier horen we dan graag  informatie vanuit de ouders.

Daarnaast zijn er tienminutengesprekken in oktober/november, in februari en in juni. Voor deze tienminutengesprekken ontvangt u via DigiDUIF een uitnodiging van ons en u kunt dan zelf de tijd reserveren. Tijdens deze tien minuten kunt u het werk van uw kind bekijken en u krijgt een toelichting op de vorderingen van uw zoon of dochter.

Heeft u daarbuiten behoefte aan een gesprek, dan kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken. Ook kunt u door de leerkracht uitgenodigd worden voor een gesprek. In het kader van het advies voor het voortgezet onderwijs ontvangt u van de  betrokken leerkrachten een uitnodiging voor een adviesgesprek. Van de leerlingen van groep 8 wordt verwacht dat ze hierbij aanwezig zijn.