Waar vind ik welke info?

Op deze website vindt u algemene informatie over onze school. Via de website kunnen nieuwe leerlingen worden aangemeld (download aanmeldformulier). Om informatie op de website te kunnen bekijken is geen wachtwoord of inlogcode vereist. De Rietzanger gebruikt naast de website nog een aantal andere communicatiemiddelen, zoals Social Schools, Parnassys en Facebook.

Nieuw! Social Schools

Zoals gemeld is ons communicatieprogramma DigiDUIF overgezet naar Social Schools. Alle leerlingen
hebben een brief met inloggegevens mee naar huis gehad. Het is aan te raden om z.s.m. in te loggen als u
dat nog niet heeft gedaan; zo mist u geen informatie van school. Via Social Schools ontvangt u uitnodigingen voor oudergesprekken en de nieuwsbrief. En op Social Schools staat ook de jaarplanning.

Social Schools heeft een handige app. We krijgen te horen dat het soms niet lukt om in te loggen. U moet wel de juiste app hebben, namelijk Social Schools 3.0.

Voor het aanvragen van een inlogcode kunt u terecht bij één van de leerkrachten of bij Petra van de Pauvort.

Het ouderportaal van Parnassys

Ons administratiesysteem en ons leerlingvolgsysteem samen heet Parnasssys. Ook ouders hebben de mogelijkheid om dit programma in te zien, via het ouderportaal. Wanneer u thuis inlogt ziet u op dit moment de gegevens van uw kind(eren) zoals ze in ons administratiesysteem staan en de resultaten van de Cito-toetsen. Volgend jaar zullen er vanaf groep 1 meer gegevens zichtbaar zijn. Uiteraard kunnen ouders altijd het digitale dossier van hun kind(eren) inzien.

Voor het aanvragen van een inlogcode kunt u een e-mail sturen naar derietzanger@ckcdrenthe.nl. U ontvangt dan per mail de inlogcode van ons.

Facebook

Omdat we het leuk vinden om ouders snel een ‘kijkje in de school’ te geven hebben we een Facebookpagina. Hierop plaatsen we regelmatig foto’s en korte berichtjes over de dagelijkse gang van zaken, maar ook van belangrijke gebeurtenissen. De foto’s die er op staan worden tussendoor genomen en het zal niet altijd lukken iedereen even vaak in beeld te brengen. Wanneer u als ouder heeft aangegeven dat uw kind(eren) niet op de foto’s op de Facebookpagina mag staan dan zal dat ook niet gebeuren.

Alleen ouders kunnen vrienden worden van de Facebookpagina van De Rietzanger.