De Ouderraad (OR), bestaande uit ongeveer tien leden en gesteund door een grote groep hulpouders, biedt de school de helpende hand bij verschillende activiteiten. Hierbij valt te denken aan het mee organiseren van sportdagen, het Sinterklaas-en Kerstfeest, schoolreizen, luizenopsporingsteam (LOT) en projecten.

De ouderraad vergadert gemiddeld 1  keer per 6 weken. Ouders die toetreden tot de ouderraad doen dit in principe voor een periode van drie jaar. De ouderraad heeft een postvak in de hal en is te bereiken via e-mail: OR.derietzanger@ckcdrenthe.nl of via de Social Schools app.

De OR bestaat schooljaar 2018/2019 uit:

  1. Gertrude de Gier (voorzitter)
  2. Olga van der Sloot (penningmeester)
  3. Rinie Velis (secretaris)
  4. Alet Imminga
  5. Christa Rust
  6. Jacob Jan Slager
  7. Marjolein de Vries
  8. Radboud Reuvekamp
  9. Rianne Westerveen
  10. Rinske ter Steege

Vanuit het schoolteam zijn de leerkrachten Janny Compagne en Ursula Vos betrokken bij de Ouderraad.