Samen spelen, ontdekken en ontwikkelen!

Binnen kindcentrum de Rietzanger bieden wij peuteropvang aan voor kinderen van 3 tot 4 jaar op woensdag- en vrijdagochtend vanaf z.s.m. Wanneer de groep op deze dagdelen vol zit dan worden de dagdelen voor de peuteropvang uitgebreid. Peuteropvang richt zich op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De peuters komen gedurende de schoolweken, op twee vaste ochtenden van 8.30 tot 12.00 uur naar de peuteropvang om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken.

Binnen kindcentrum De Rietzanger werken we vanuit één visie, één team en één organisatie. In een eigen knusse groepsruimte met een buitenruimte verzorgt onze vaste pedagogisch medewerker samen met de kleuterleerkracht op professionele wijze de peuteropvang op ( nu nog) 2 ochtenden per week van 8.30-12.00 uur. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn. Als kinderen bijna vier zijn en u kiest als ouder ook voor de basisschool binnen ons kindcentrum, zullen we voor ieder kind op maat afspraken maken om te wennen. Sommige kinderen zijn er aan toe om al wat eerder eens met activiteiten van de kleuters mee te doen, dat kan! Voor andere kinderen is als ze eenmaal vier zijn, groep 1 nog wel eens vermoeiend of druk, dan kunnen ze in overleg ook nog best eens een keertje ‘spelen’ met de vertrouwde groep van de peuteropvang.

Onze kijk op peuteropvang

 • kinderen van 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
 • samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
 • ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
 • we werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
 • onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
 • ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 • kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kind centrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes
 • dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen, regelmatig wordt er tussendoor even gezwaaid of geknuffeld door de broertjes en zusjes binnen het kindcentrum

Ons aanbod op De Rietzanger

 • we werken met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters
 • daarnaast organiseren we voor de peuters dagelijks ‘Peuterpret’, we doen dan activiteiten op het gebied van natuur, spel, muziek, gym, creatief, koken en meer!
 • natuurlijk gaan we ook iedere dag naar buiten, lekker spelen, wandelen en de natuur ontdekken

Kinderopvang vanaf € 0,55 per uur

De kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin anders en zijn soms moeilijk te berekenen. Dit heeft te maken met de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst kunt ontvangen wanneer u als ouder(s) werkt of studeert. De hoogte van de toeslag is onder meer afhankelijk van uw gezinsinkomen, het aantal kinderen per gezin en de opvangsoort die u nodig heeft.  Onze uurtarieven, zijn daarmee meestal bruto tarieven. Netto betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, over het algemeen veel minder. Voor de laagste inkomensgroepen bedragen de kosten soms slechts € 0,55 per uur!

Wat betekent dit in uw situatie?

Op de website van de belastingdienst kunt u vinden wat de voorwaarden zijn (klik hier) om voor de toeslag in aanmerking te komen en kunt u berekenen (klik hier) hoeveel toeslag u ontvangt.

Aanmelden en tarieven Peuteropvang

Het tarief voor de peuteropvang is: € 7,45 per uur.

De betaalwijze van de peuteropvang hangt af van uw gezinssituatie:

 1. U werkt en/of studeert als ouder(s) allebei of als alleenstaande ouder

In dat geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Vervolgens betaalt u de bruto tarieven voor de peuteropvang en ontvangt u van de belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage terug.

 1. Slechts één van beide of geen van de ouders werkt of studeert
  Op dit moment wordt er bij de gemeente navraag gedaan of er subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Hier kunt u de volgende documenten downloaden:

Klachtbehandeling

Een klacht over de dienstverlening van COG Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert COG Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling. In de folder Klachtbehandeling klanten COG Drenthe Kinderopvang en de brochure Klachtenloket kinderopvang vindt u meer informatie. Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van COG Drenthe Kinderopvang.

Klachtenbehandeling COG Drenthe kinderopvang

Interne klachtenprocedure COG Drenthe Kinderopvang

Brochure klachtenloket kinderopvang

Brochure over de externe klachtenprocedure kinderopvang (waaronder peuteropvang)

Meer informatie?

Voor administratieve of contractuele vragen kunt u zich wenden tot COG Drenthe Kinderopvang: 0592-409865/ kinderopvang@cogdrenthe.nl

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers of bij de directeur van de Rietzanger: Petra van de Pauvort, derietzanger@ckcdrenthe.nl, telefoon: 050- 205 3399.

 

N.B.: de hyperlinks naar brochures zijn kennelijk verouderd!!!