Binnen kindcentrum De Rietzanger bieden wij vanaf 1 juni 2019 peuteropvang aan voor kinderen van 3 tot 4 jaar. Binnen ons kindcentrum werken we vanuit één visie, één team en één organisatie. Peuteropvang richt zich net als de kinderdagopvang op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De werkwijze van de peuteropvang komt echter meer overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. Dat betekent dat de peuters gedurende de schoolweken, op twee ochtenden van 8.30 tot 11.30 uur naar de peuteropvang komen om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken.

Natuurlijke overgang van peuter naar kleuter

Op de peuteropvang werken wij met het VVE programma Uk en Puk, een programma dat er op gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.

Onze visie op peuteropvang

 • kinderen van 2 en 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
 • samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
 • ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
 • we werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
 • onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
 • ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 • kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes

Meer informatie of aanmelden?

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij kindcentrum De Rietzanger. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via 0592-409865 / kinderopvang@ckcdrenthe.nl of via de directie van het kindcentrum 050-2053399 / derietzanger@ckcdrenthe.nl

Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan. U kunt het aanmeldformulier hier downloaden of opvragen bij ons kindcentrum.

Aanmelden en tarieven Peuteropvang

De betaalwijze van de peuteropvang hangt af van uw gezinssituatie:

 1. U werkt en/of studeert als ouder(s) allebei of als alleenstaande ouder

In dat geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Vervolgens betaalt u maandelijks de bruto tarieven voor de peuteropvang en ontvangt u van de belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage terug.

 1. Slechts één van beide of geen van de ouders werkt of studeert
  De peuteropvang wordt dan deels gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidie. U betaalt aan ons direct een gereduceerde inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang.

De netto kosten voor een peuteropvangplaats zijn in beide gevallen gelijk. In onderstaande documenten  vindt u:

 • een overzicht van de netto kosten per inkomenscategorie
 • een aanmeldformulier voor de peuteropvang
 • uitleg over het aanvragen van kinderopvangtoeslag

Heeft u vragen over de kosten en aanmelding voor kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang? Neem dan gerust contact op met CKC Drenthe Kinderopvang.

CKC Drenthe Kinderopvang
Groningerstraat 96, 9402 LL ASSEN
Postbus 167, 9400 AD ASSEN
kinderopvang@ckcdrenthe.nl
telefoonnummer 0592-409865


Documenten:

Stappenplan aanvragen kinderopvangtoeslag

Aanmeldingsformulier peuteropvang

Tabel kosten peuteropvang 2020 gemeente Borger-Odoorn en Tynaarlo


Overige informatie

Klachtbehandeling

Een klacht over de dienstverlening van CKC Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert CKC Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling. In de folder Klachtbehandeling klanten CKC Drenthe Kinderopvang en de brochure Klachtenloket kinderopvang vindt u meer informatie. Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang.

Interne klachtenprocedure CKC Drenthe Kinderopvang

Brochure over de externe klachtenprocedure kinderopvang (waaronder peuteropvang)

Inspectierapporten GGD

Hieronder vindt u het meest recente inspectierapport van de GGD, voor zowel de buitenschoolse opvang als de kinderdagopvang.

Spelregels kinderopvang

CKC Drenthe Kinderopvang krijgt dagelijks uiteenlopende vragen over de verschillende opvangmogelijkheden. Wij hebben daarom de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Via de volgende link vindt u de betreffende spelregels: http://ckcdrenthe.nl/spelregels/index.html

Wanneer er nieuwe vragen zijn die regelmatig voorkomen, zullen wij het overzicht daarmee verder aanvullen, zodat u dit overzicht kunt raadplegen wanneer u nu of in de toekomst een vraag heeft over de praktische werkwijze van de kinderopvang. Bij vragen mag u uiteraard ook altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.