U zult het vast wel eens van gehoord hebben; de 21e eeuwse vaardigheden of 21st century skills. Deze competenties hebben alle leerlingen nodig om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Binnen het onderwijs op de Rietzanger hebben we hier dan ook veel aandacht voor.

Vaardigheden als kritisch denken, informatie vaardigheden, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren worden meegenomen in de bestaande vakken. Bij vakken als computational thinking, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden (digitaal geletterdheid) gaat dit wat lastiger. Binnen onze school hebben wij succesvol het vak programmeren toegevoegd aan het curriculum.