BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten, die de veiligheid en de gezondheid van onze leerlingen en andere aanwezigen bedreigen. De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zorgen ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

Een aantal personeelsleden zijn opgeleid als Bedrijfs Hulp Verlener (BHV-er). Zij worden jaarlijks geschoold. Er is altijd een BHV-er op school aanwezig tijdens schooltijden.