Chantal Bouma
leerkracht groep 4a
c.bouma@ckcdrenthe.nl
werkdagen: maandag t/m vrijdagochtend

Mijn naam is Chantal Bouma, leerkracht van groep 4A. Ik werk sinds januari 2017 op CKC de Rietzanger. Mijn voorkeur gaat uit naar het lesgeven in de onderbouw en de middenbouw. Ik vind de spontaniteit en het enthousiasme van kinderen erg leuk en vind het belangrijk dat kinderen zich op hun plek voelen. Het werken met thema’s vind ik de leukste manier van lesgeven. Kinderen kunnen helemaal in een thema op gaan, waardoor ze erg betrokken en gemotiveerd zijn. Verder vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en de creativiteit van kinderen te benutten.