Aan het begin van het schooljaar –tijdens de informatieavond- vragen we welke ouder(s) contactouder(s) wil/willen zijn voor de betreffende groep. De contactouder(s) regelt/regelen samen met de leerkracht ouderhulp voor bijvoorbeeld uitjes, excursies, schoonmaakochtenden en knutselochtenden. Iedere groep heeft maximaal twee contactouders. We nodigen alle contactouders uit om 3 keer per jaar te vergaderen met de leden van de Medezeggenschapsraad en de directeur. Dit noemen we de Klankbordgroep.

Binnen de Klankbordgroep worden zaken, die spelen binnen de groepen, besproken. We vragen met nadruk aan ouders om –als er iets is- hier direct mee naar de leerkracht of directeur te gaan. Binnen de Klankbordgroep worden meer algemene zaken besproken. Op deze manier horen we als school wat er speelt onder de ouders en kunnen we ons verbeteren waar mogelijk. Ouders horen van elkaar hoe er over zaken gedacht wordt. Ook kan de school meer uitleg geven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ouders binnen de Klankbordgroep denken mee met de school. De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders binnen de school en via deze weg hebben ook zij contact met hun achterban uit alle groepen.