Continurooster, TSO en schooltijden

Hier vindt u informatie over het continurooster, de TSO en onze schooltijden.

Continurooster en TSO

Wij werken met een zogenaamd continurooster. Dit houdt in dat we een korte middagpauze houden waarbij de leerlingen in het klaslokaal eten. Daarna gaan de leerlingen spelen. Kinderen nemen zelf een lunchpakket en wat drinken mee van huis. De lunch kan in de koelkast op school bewaard worden. Wij adviseren een gezonde lunch. Leerkrachten hebben wettelijk recht op een half uur pauze. Gedurende dat half uur zijn onze onderwijsassistenten in de groepen aanwezig om het eten of het spelen te begeleiden. De onderwijsassistenten zijn bekenden voor de leerlingen.

Ouders wordt gevraagd de kosten voor de begeleiding tussen de middag te betalen. Dit is een vrijwillige bijdrage. Kinderen mogen ook thuis eten. In dat geval hoeft u niet te betalen. De kosten bedragen € 3,75 per kind per week en deze worden via automatische incasso geïnd. Ook voor de kinderen die maar een deel van de dagen op school eten bedragen de kosten € 3,75 per kind per week.

Onze onderwijsassistenten zijn:

  • Voor de onderbouw: juf Rianne Smedes
  • Voor de middenbouw: juf Marina Oostland
  • Voor de bovenbouw: meester Marcel Schaap

Het continurooster biedt een aantal voordelen voor school en ouders:

  • Het gezamenlijk eten levert een positieve bijdrage aan de sfeer in de groep.
  • Doordat de leerlingen in groepsverband blijven verloopt de start van de lesmiddag rustiger.
  • Ouders hebben meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Onze schooltijden zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

’s morgens :              08:30-12:00 uur

Gezamenlijk eten:   12:00-12:45 uur

’s middags:               12:45-14:45 uur

Woensdag:              

Voor groep 1 t/m 4  08:30-12:00 uur

Voor groep 5 t/m 8  08:30-12:30 uur

 

Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1  t/m 4 vrij.