De bibliotheek op school

We vinden het van groot belang om onze leerlingen te motiveren tot lezen. Daarom werken we in het kader van het project ‘de Bibliotheek op School’ nauw samen met de bibliotheek.

Zo hebben we een eigen schoolbibliotheek met een prachtige actuele collectie boeken kunnen inrichten.

Onze bibliotheek bevat boeken voor het stillezen, maar ook informatieve boeken voor het maken van werkstukken en spreekbeurten. Bij ‘de Bibliotheek op school’ hoort ook een portaal met een catalogus betrouwbare websites en filmpjes. School en bibliotheek zetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind en dat komt zijn/haar leerprestaties ten goede.

Voor het kiezen en uitlenen van de boeken doen we een beroep op vrijwillige ouders.