Waar vind ik welke info?

Onze website 

Op onze website www.ckcderietzanger.nl vindt u algemene informatie over onze school.  U vindt er de schoolgids, de jaarlijkse informatie, de jaarplanning. Voor ouders die een school zoeken voor hun zoon of dochter hebben we op de website onze school gepresenteerd. Via de website kunnen leerlingen worden aangemeld. Voor de website is geen wachtwoord of inlogcode vereist.

Social Schools 

Social Schools www.socialschools.nl is een online communicatieplatform waarmee we interactief met ouders kunnen communiceren. Binnen deze omgeving kunnen alleen ouders en leerkrachten van onze school terecht. U kunt zelf binnen Social Schools aangeven welke mogelijkheden u wilt benutten. U ontvangt van ons een inlogcode en u voert eenmalig uw e-mailadres in. Alle berichten van school, inclusief de nieuwsbrief en uitnodigingen voor oudergesprekken ontvangt u automatisch in uw mailbox of via de app. U kunt uw zoon of dochter afmelden via de app van Social Schools en u vindt er de jaarplanning in de kalender. Voor de inlogcode kunt u terecht bij één van de leerkrachten of Jon Jonkman.

Het ouderportaal van Parnassys 

Ons administratiesysteem en ons leerlingvolgsysteem samen heet Parnassys www.ouders.parnassys.net. Ook ouders hebben de mogelijkheid om dit programma in te zien, via het ouderportaal. Binnen het ouderportaal ziet u:

  • de administratieve gegevens (zo nodig kunt u deze aanpassen)
  • de toets resultaten van de Cito-toetsen
  • de verslagen van de oudergesprekken

U kunt altijd binnen 4 weken reageren op de verslagen van gesprekken, daarna gaan we ervan uit dat ouders akkoord zijn gegaan met de inhoud van het verslag. Voor een inlogcode kunt u een e-mail sturen naar de rietzanger@ckcdrenthe.nl, u ontvangt dan per mail uw inlogcode van ons.

Facebook

Omdat we het leuk vinden om u als ouders snel een ‘kijkje in de school’ te geven hebben we een Facebookpagina www.facebook.com/cbsderietzanger  Hierop treft u regelmatig foto’s en korte berichtjes aan over de dagelijkse gang van zaken, maar ook van bijzondere gebeurtenissen. De foto’s die er op staan worden tussendoor genomen en het zal niet altijd lukken om iedereen even vaak in beeld te brengen. Wanneer u heeft aangegeven dat u uw kind niet op de foto wilt hebben, dan zal dat ook niet gebeuren. Alleen ouders kunnen vrienden worden van de Facebookpagina van De Rietzanger.