Ziek melden en verlof aanvragen

Uw kind is ziek of u wilt een dag verlof buiten de schoolvakanties aanvragen?

Wanneer uw kind ziek is verwachten wij op de eerste dag van ziekte voor 8.30 uur een telefonische afmelding. Het telefoonnummer van school is 050 – 205 3399.

We hebben meerdere telefoonlijnen, maar als de telefoon in gesprek is kan het zijn dat u geen gehoor krijgt. Probeer het na een paar minuten nogmaals.

Ziekmelden kan ook via de Social Schools app, maar niet via e-mail.

Leerkrachten bereiden hun lessen voor in de klas en hebben niet standaard tijd om mail voor schooltijd te lezen. Hebben we geen telefoontje gehad voor 9:00 uur, dan bellen wij u. Dit betekent wel dat de leerkracht uit de klas moet om dat telefoontje te plegen en u zult begrijpen dat we dat liever niet te vaak doen.

Wanneer u een aanvraag verlof buiten de schoolvakanties wilt doen, kunt u dit doen middels het invullen van het aanvraagformulier, te vinden onder downloads. Op dit formulier zijn de wettelijke kaders aangegeven. Wanneer u twijfelt of u verlof op kunt nemen kunt u contact opnemen met de directeur van de school.