Engels en Internationalisering

Op dinsdag geeft Anja Kroesbergen Engels in alle groepen. Naast deze lessen wordt in iedere groep extra aandacht besteed aan Engels. Leerkrachten spreken Engels tijdens bepaalde activiteiten en er wordt (voor) gelezen in het Engels.

Naast Engels besteedt onze school aandacht aan internationalisering. Onze school heeft hiervoor een subsidie ontvangen t/m 2020, waarbij we intensief contacten onderhouden met scholen in Polen, Portugal en Griekenland. Clair Mulder coördineert deze activiteiten.