Om al in groep 1 en 2 tegemoet te komen aan de leer- en ontwikkelbehoefte van kinderen die extra uitdaging aan kunnen, hebben we een rijk leerstofaanbod gerealiseerd. De meeste activiteiten zijn zo in ons onderwijs verweven dat alle kleuters hiervan kunnen profiteren. Daarbij hebben wij de gelegenheid om kleuters in contact te laten komen met ontwikkelingsgelijken in onze ‘Kleine Kangoeroes’ groep.

Hieronder leest u concreet wat wij bieden.

  • Tijdens de les passen we, indien nodig, de opdrachten aan naar een hoger niveau. We gebruiken daarbij de Taxonomie van Bloom.
  • We stellen vragen die een beroep doen op hogere denkniveaus. Hiervoor gebruiken we ‘Denksleutels’. Dit zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Elke twee weken staat er een andere Denksleutel centraal.
  • We werken met een zin van de maand. Kleuters die al interesse hebben in letters en lezen krijgen bij deze zin van de maand speelse opdrachten op hun eigen niveau.
  • We zetten wekelijks smartgames in voor kleuters die dat nodig hebben. Dit zijn (tastbare) spelletjes in oplopende moeilijkheidsgraad die vooral een beroep doen op logisch-mathematische vaardigheden en vaak ook op ruimtelijke oriëntatie. Ons doel hierbij is het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en motivatie.
  • We werken met een reken-tekenschrift (vanaf schooljaar 2017-2018), waarin kleuters kleine rekenproblemen oplossen. Dit geeft de leerkrachten een goed beeld van de strategieën die de kleuter hierbij gebruikt.
  • Twee keer per jaar werken we aan een specifiek thema dat inspirerend is voor kleuters die een brede algemene interesse hebben.

Naast een uitdagend activiteitenaanbod is de juiste begeleiding essentieel. We vinden het belangrijk dat de kleuters leren om te gaan met frustratie, en doorzettingsvermogen ontwikkelen. Ook zijn we alert op onderpresteren. Te hoge verwachtingen van de kleuter stellen we bij, om het ontwikkelen van faalangst en ongezond perfectionisme te voorkomen.

Zo besteden we met ‘De Kleine Kangoeroes’ naast een uitdagend activiteitenaanbod expliciet aandacht aan het ‘leren leren’. Deze groep komt een half uur per week bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht. De samenstelling van ‘De Kleine Kangoeroes’ kan gedurende het schooljaar wisselen, afhankelijk van het onderwerp en de leer- en ontwikkelbehoefte van de kleuter.

We willen met het bovenstaande leerstofaanbod ervoor zorgen dat ook de kleuters die behoefte hebben aan extra uitdaging lekker in hun vel zitten en plezier hebben en houden in het leren op school!