Hetty Dondorff
leerkracht groep 1a
h.dondorff@ckcdrenthe.nl
werkdagen: maandag t/m woensdag

 

Mijn naam is Hetty Dondorff. Samen met enthousiaste collega’s en betrokken ouders draag ik graag mijn steentje bij aan een leuke en leerzame schooltijd voor de kinderen op De Rietzanger.

Ik heb al veel onderwijsjaren achter de rug. In mijn carrière heb ik verschillende groepen in het basisonderwijs gehad, maar de meeste jaren in de kleutergroepen. Sinds kort op deze, voor mij ‘nieuwe’ school, als part time leerkracht in groep 1. Het werken met kleuters heeft zeker( nog steeds) mijn passie. Dat kinderen zich ook op school vertrouwd en veilig voelen is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. Het is voor mij een uitdaging om ze hierbij te helpen. Daarnaast hecht ik belang aan een ‘rijke’ speel/leeromgeving, waarin kinderen met plezier kunnen spelen. Om te zien, dat kinderen samen met klasgenootjes, plezier hebben op school, is voor mij als leerkracht een ‘beloning’.