Hindrik Jagersma
Leerkracht groep 5
h.jagersma@ckcdrenthe.nl
Werkdagen: maandag groep 2 en donderdag en vrijdag groep 5

 

Mijn naam is Hindrik Jagersma en komend jaar zal ik met veel plezier lesgeven aan groep 5. Daarnaast ben ik bezig om mijn PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift) te halen voor het HBO. Tijdens de opleiding zal ik twee dagen stage lopen op de pabo van de Hanzehogeschool in Groningen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich fijn en veilig voelen in de klas. Ik maak actief gebruik van de systematiek van het Positive Behavior Support, zoals het positief belonen. In een veilig leerklimaat zijn kinderen niet bang om fouten te maken en vragen te stellen. Ik probeer kinderen zoveel mogelijk eigenaar te maken van hun eigen leerproces en sluit zoveel mogelijk aan bij hun leef- en belevingswereld.

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op de atletiekbaan en spreek ik graag af met vrienden.