Onze christelijke identiteit

We zijn een open christelijke school. Dit houdt voor ons in dat iedereen welkom is en zich welkom mag voelen. Daarbij is respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. Onze normen en waarden ontlenen we aan de Bijbel en met de Bijbel als inspiratiebron willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor de aarde en de samenleving.

Dit komt ook tot uiting in de dagelijkse omgang met elkaar, de zorg voor elkaar, de keuze van onze leermiddelen, de taal die we spreken en de sfeer die er op school heerst. We beginnen en sluiten elke dag af met een lied of een gebed. We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel, de verhalen over God en de mensen. Samen met de kinderen proberen we te ontdekken wat deze verhalen ons te vertellen hebben voor ons eigen leven en handelen. We maken hierbij gebruik van de methode Trefwoord.

Deze methode gaat uit van verschillende thema’s, die school-breed worden aangeboden. We besteden aandacht aan het vieren van de christelijke feesten. De ene keer vieren we het kerst-of paasfeest gezamenlijk, maar het kan ook voorkomen dat we het feest in de afzonderlijke groepen vieren. We willen midden in de wereld staan en besteden ook aandacht aan andere godsdiensten, culturen en leefwijzen. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt.

Trefwoord is de methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool , die wij gebruiken. De methode
wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld.

Dit schooljaar komen de volgende thema’s aan bod:
Week 35 en 36 (27 augustus t/m 7 september): Ontwerpen
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen

Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken
Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Oplossen
Week 15 en 16 (8 april t/m 19 april): Paasthema: Overwinnen
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 10 mei): Weglopen
Week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei): Doen
Week 22 en 23 (27 mei t/m 7 juni): Aanwakkeren
Week 24 t/m 26 (11 t/m 28 juni): Onderscheiden
Week 27 en 28 (1 t/m 12 juli): Reizen
Slotweek 27/28/29