Ik zoek peuteropvang

Wij verzorgen naast onderwijs ook een peutergroep. Voor kinderen van 2,5 - 4 jaar biedt onze peuteropvang een plezierige en gezellige plek om met elkaar te spelen, gevarieerde activiteiten te doen en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Voor ouders bieden wij een vertrouwde omgeving en een professionele organisatie voor de opvang van uw peuters. Voor  de peuteropvanggroep kunt u op dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30-12.30 uur op de Rietzanger terecht. 

In 2019 is er op De Rietzanger een peutergroep opgestart. Na een aantal jaren moeten we constateren dat hier te weinig belangstelling voor is en zien we dat het financieel niet uit kan. De praktijk leert dat we één dagdeel in de week hooguit 6 kinderen hebben. En de prognose maakt ook duidelijk dat dit de komende jaren niet zal veranderen.

We zijn dus genoodzaakt om per 20 juli 2024 te stoppen met het aanbieden van peuteropvang. De contracten van de ouders die dan nog peuteropvang afnemen zullen per 20 juli worden stopgezet.


Onze peuteropvang voldoet aan alle eisen en heeft op 18 januari 2022 opnieuw een postieve waardering gekregen van de GGD. Hieronder kunt u het meest recente inspectierapport lezen.