Sinds 2016 zijn de maandagmiddag en de vrijdagmiddag talentmiddagen. Op deze middagen geven leerkrachten les in de vakken waar ze goed in zijn, waarin hun talenten liggen en waarin zij zich gespecialiseerd hebben. We hebben de volgende talenten ingezet:

 • Muziek, gegeven door vakleerkracht Gijs de Groot en juf Dominique Zwaagman;
 • Engels, gegeven door vakleerkracht Anja Kroesbergen;
 • Internationalisering, gegeven door vakleerkracht en native speaker miss Clair Mulder;
 • Tekenen, gegeven door juf Anne Veldkamp;
 • Filosofie, gegeven door juf Dominique Zwaagman;
 • Handvaardigheid gegeven door juf Janneke De Groot en juf Ursula Vos;
 • Programmeren en computational thinking, gegeven door meester Jon Jonkman;
 • Gymnastiek, gegeven door meester Marcel Schaap;
 • Natuur, gegeven door juf Sonja van Kernebeek.
 • Schaken, gegeven door meester Gijs de Groot
 • Geschiedenis, gegeven door juf Marleen Meertens.

De leerlingen blijven in hun lokaal, de leerkrachten wisselen van groep.

In het schooljaar 2017/2018 zijn we ook gestart met ouder-talentmiddagen. Ouders geven dan eenmalig een middag les in hun talent. Zo kregen onze leerlingen op 24 november 2017 les in striptekenen, koken, ‘medicijnen en proefkonijnen’, de Ronnie Gardiner methode en  gymnastiek. Ouders, bedankt!