Internationaliseren in het basisonderwijs is samen met de leerlingen ‘over de grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze samenleving. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis van leerlingen die gaan wonen en werken in een internationale en interculturele samenleving. Internationaliseren is opgenomen in het lesrooster. Tijdens diverse lessen die in het Engels gegeven worden ligt de nadruk op het delen van cultuur en leren van elkaar. Regelmatig is er live contact met een school in het buitenland. Informatie over dat land wordt die maand verzameld en gepresenteerd. Zo is er mede door de inbreng van kinderen en ouders dagelijks aandacht voor het project. De leerlingen schrijven hun ervaringen op in hun taalportfolio. Deze ontvangen ze in groep 5 en krijgen ze bij het verlaten van de school mee naar huis.

Gezien de schijnbaar eindeloze integratie van digitale hulpmiddelen in het dagelijkse leven, streven wij met het onderwijs in digitaal burgerschap ernaar om leerlingen op een bewuste en verantwoorde manier te leren omgaan met digitale tools. Net zoals Europees burgerschap of actief burgerschap staat digitaal burgerschap synoniem voor participatie en verantwoordelijkheid, en biedt het de mogelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld.


Internationaliseringsproject Earth Stories

Speciale ouderavond voor alle ouders van reizende leerlingen uit groep 7a en 7b

Graag nodigen we u uit voor onze ouderavond over ons internationaliseringsproject Earth Stories op donderdag 7 maart 2019 van 20.00 tot 21.00 uur. Uw kind benut de unieke kans om mee te gaan naar het buitenland! Tijdens de ouderbijeenkomst delen we de informatie over de reis, is er ruimte voor vragen en worden de vliegtickets geboekt. We verwachten van alle reizende leerlingen aanwezigheid van minimaal één ouder met ouderlijk gezag.

Klik hier voor de uitnodiging voor deze ouderavond op 7 maart 2019.


Basisschool De Rietzanger start met het unieke internationaliseringsproject Earth Stories . De leerlingen van groep 7a en 7b gaan tot en met groep 8 aan de slag met dit project onder begeleiding van juf Anja en juf Dominique met als projectbegeleider Clair Mulder.

Van 12 tot 16 november 2018 hosten wij de ProjectPartner Meeting op CKC De Rietzanger. Alle projectpartners uit Griekenland, Polen en Portugal bezoeken onze school. Deze week werken we met onze buitenlandse collegae samen aan de projectplanning en organiseren we trainingen en lesbezoeken.

Earth Stories Project gaat over duurzaamheid. In tegenstelling tot “populaire” onderwerpen zoals plastic soep of smeltende ijskappen waarbij kinderen worden geconfronteerd met problemen die hun begrip en controle te boven gaan, richt dit project zich op de belevingswereld van de kinderen.

Earth Stories ondersteunt de biologische neiging die kinderen hebben om zich te verbinden met de natuurlijke wereld om hen heen. Het project bevordert het leren buiten de klas en betrekt leerlingen bij onderzoeksactiviteiten waarmee zij de duurzaamheid van onze planeet leren begrijpen.

Op dinsdag 13 november 2018 bezoeken alle projectpartners het gemeentehuis van Tynaarlo vanaf 15:30 uur , waar ze informatie krijgen van Dorinda Hijszeler over hoe de gemeente Tynaarlo inzet op duurzaamheid. Daarna volgt een training door voor de projectpartners o.l.v. Clair Mulder.

 De leerlingen van groep 7 van De Rietzanger krijgen de unieke kans om mee te gaan naar het buitenland! Dit project stelt ons in staat om online én offline samen te werken met basisschoolleerlingen in het buitenland. We bieden kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan leerevenementen die worden gehouden in Griekenland, Portugal en Polen.

Graag nodigen we jullie uit om hierbij aanwezig te zijn. (Klik hier voor de uitnodiging voor de ouderavond op 15 november 2018.) We zouden het heel leuk vinden als jullie over ons project en de bijeenkomst op het gemeentehuis in Tynaarlo verslag zouden willen doen. Het betreft een uniek project voor basisschoolleerlingen, waar de school een subsidie voor heeft ontvangen via Erasmus.


Prijs gewonnen!

Miss Clair Mulder heeft met het project ‘Step by step’ dat zij op onze school en Het Stroomdal in Zuidlaren uitvoert, de jaarlijkse Etwinning-prijs 2016 in de categorie basisonderwijs gewonnen. In het internationale project maken leerlingen, zelfs de kleuters, in het Engels instructiefilmpjes voor handvaardigheid en wisselen ze die uit met een Poolse school. Zo leren ze Engels, handvaardigheid en worden ze ook nog eens digiwijs, aldus de jury. De prijs, een geldbedrag van 1.000 euro, is uitgereikt op de jaarlijkse eTwinning-dag op 5 oktober 2016 en drie van onze leerlingen waren daarbij aanwezig; Sylvie, Julian en Mila.  We zijn daar natuurlijk heel erg trots op. Gefeliciteerd miss Clair!