Mijn naam is Jon Jonkman. Al een aantal jaren geef ik met veel plezier les op de Rietzanger in voornamelijk groep 3 en 4. Het is ontzettend fijn om er voor te zorgen dat kinderen met veel plezier leren lezen, leren schrijven en leren rekenen. Naast groepsleerkracht ben ik ook leerkracht van twee rekenplusgroepen. Ik ben geschoold in de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. De desbetreffende kinderen komen één middag per week bij elkaar om onder mijn leiding projectmatig te werken aan wiskundevraagstukken. Het is mooi om de kinderen te leren leren!

ICT en onderwijs is mijn passie. Steeds ben ik opzoek naar nieuwe en innovatieve ideeën om kinderen wegwijs te maken met ICT-vaardigheden en om er voor te zorgen dat ICT een meerwaarde is voor ons onderwijs. Ik verzorg de programmeerlessen aan de groepen 3 t/m 8 en ben af en toe in de groepen 1 en 2 te vinden met de robots. Ik draag graag mijn steentje bij aan het beleid van onze school. Als middenbouw-coördinator neem ik plaats in het managementteam. Het is geweldig om leerkracht te zijn!