Om eventuele dyslexie op te sporen, volgen wij vanaf groep 1 het ‘dyslexieprotocol’, door middel van een checklist. Het protocol wordt in werking gesteld bij die leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.. Door extra aanbod en training helpen wij de leerlingen.

Mocht de leerling onvoldoende vooruit gaan dan starten wij in samenwerking met de ouders de aanmelding voor dyslexieonderzoek.

Als een leerling officieel dyslexie heeft kan het werken met ‘Kurzweil’. Kurzweil is een software programma dat leerlingen met dyslexie ondersteunt. Ook ontvangt de leerling een dyslexiepas. In deze pas staat omschreven welke hulpmiddelen en aanpassingen de leerling gebruik van kan maken, passende bij het kind.

Sinds dit schooljaar werken wij op school met de dyslexie pas. Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen deze pas. In deze pas staat wat een leerling met dyslexie aan hulpmiddelen en compenserende materialen/middelen kan en mag gebruiken. Hierbij moet u denken aan vergroot lettertype bij toetsen, extra leestijd, digitaal programma Kurzweil, een leesmaatje etc. Eerst gaat de leerkracht deze pas opstellen en bespreken met de leerling. Vervolgens komt deze pas ter sprake tijdens de oudergesprekken. De leerling en de ouders ontvangen de pas.