Cultuur is overal. Cultuur is wie jij bent. Het vormt zich door o.a. je geboorteland, welke normen en waarden je mee krijgt en wat je mee krijgt vanuit het geloof.

Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang, zowel voor de ontwikkeling van ieder kind als voor de samenleving als geheel.

We brengen onze leerlingen daarom in aanraking met kunst en cultuur. Kijken, luisteren, ervaren, maken en expressie zijn daarbij kernbegrippen. We betrekken hierbij het cultureel erfgoed in de omgeving. Deze omgeving wordt voor de kinderen steeds groter naar mate ze ouder worden. In de onderbouw kijk je met name naar je eigen familie, in de middenbouw naar het erfgoed in de gemeente en in de bovenbouw naar het erfgoed van de provincie, Nederland en de wereld. We streven er vanaf het schooljaar 2019/2020 naar dat elk kind in alle jaargroepen 1x in het schooljaar een museum bezoekt.

Daarnaast doet onze school mee aan het ‘kunstmenu’ dat basisscholen in de gemeente Tynaarlo de kans biedt leerlingen actief en passief kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst. Al onze leerlingen volgen in dit kader een aantal lessen, verzorgd door docenten van het ICO, Centrum voor Kunst en cultuur in Assen. Een aantal groepen bezoekt daarnaast een voorstelling en voor andere groepen is er een specifiek project in de school.