De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat ouders en personeel de kans geeft om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen onze school spelen. Hierbij valt te denken aan het schoolplan, het formatieplan, huisvesting en bijvoorbeeld personele aangelegenheden. De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar gemaakt en besproken worden. De MR kan op eigen initiatief standpunten aan de directie kenbaar maken. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. De MR van onze school bestaat uit ouders en teamleden. Onze Stichting CKC Drenthe heeft een overkoepelend orgaan: de GMR, de gezamenlijke Medezeggenschapsraad van alle 31 scholen die onder ons bestuur vallen.

Leden van de MR 2017-2018 zijn:

  • Lilly Boere (voorzitter en ouder)
  • Erik Buskens (ouder)
  • Marjolein de Roos (ouder)
  • Janneke de Groot (team)
  • Gijs de Groot (team)

Het e-mailadres van de MR isĀ MR.derietzanger@ckcdrenthe.nl