Media hebben een grote invloed in het leven van kinderen. Via sociale media, tv en internet komen kinderen in aanraking met verschillende soorten beelden en informatie. Als school dragen wij bij aan een bewuste, verantwoorde en positieve manier van omgaan met die media. Wij leren de leerlingen omgaan met risico’s van het internet, het herkennen van nepnieuws en het inzetten van social media.

In het schooljaar 2017/2018 heeft een deel van het team zich beziggehouden met het uitzoeken van een methode die past binnen de pijlers waar wij ons op willen richten bij de lessen mediawijsheid (namelijk: media participatie, media en beeldvorming).

We hebben gekozen om voor de groepen 1 t/m 5 gebruik te maken van de lessen die KWINK aanbiedt. We gebruiken KWINK al voor de lessen sociaal emotionele ontwikkeling en zijn hier tevreden over. KWINK biedt goede actuele lessen die aansluiten bij onze behoefte.

Voor de groepen 6 t/m 8 maken wij vanaf schooljaar 2018/2019 gebruik van lessen die aansluiten bij KIDS-week. Met deze twee methodes hebben we een sterke leerlijn waar onze leerlingen goed van gaan profiteren.

Meer informatie? Zie https://www.kwinkopschool.nl/ en http://www.kidsweekindeklas.nl/mediawijsheid-3/