Het onderwijsaanbod van CKC De Rietzanger is breed en gevarieerd en dat wordt gewaardeerd door onze leerlingen én hun ouders.

Over ons onderwijsaanbod schrijft de Onderwijsinspectie het volgende: “De Rietzanger is een ambitieuze school, hetgeen het meest succesvol tot uiting komt in een breed en gevarieerd aanbod.”

We ontvangen van de Onderwijsinspectie voor dit onderdeel dan ook de hoogste score: een goed!

Ons aanbod bestaat uit (in willekeurige volgorde):

Schoolontwikkeling

Ieder jaar werken we met de hele school aan een aantal onderwerpen die we binnen onze school willen verbeteren. We kiezen deze onderwerpen naar aanleiding van eigen ervaringen, tevredenheidspeilingen, een audit- en/of inspectierapport. Het komende schooljaar staan de volgende onderwerpen op het programma:

Burgerschap

  • We doen al veel aan burgerschap op school, maar dat is niet structureel. We formuleren een visie op burgerschap voor onze school en kiezen bouwstenen waar we in elke groep aan gaan werken.

Eigenaarschap van leren

Het team werkt aan uitbreiding van eigenaarschap van leren:

  • De leerling, die zelf verantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie kan bepalen, kortom: de leerling die zelfgestuurd kan leren, weet hoe hij leert. Hij heeft geoefend met het leerproces zelf en heeft ervaren hoe hij zelf de autonomie heeft over zijn leren (James & McCormick, 2009). Leerlingen die zelfgestuurd kunnen leren, meent Grow (1991), zullen dit hun leven lang blijven doen.
  • Dit schooljaar richten we ons op het inzichtelijk maken van doelen voor leerlingen, het voeren van kind-gesprekken en het werken met portfolio’s vanaf de onderbouwgroepen.

Doorgaande lijn dagtaak en weektaak

  • We evalueren de dag- en weektaken en stemmen de doorgaande lijn op elkaar af. Waar nodig passen we deze taken aan op de laatste onderwijsvernieuwingen. We maken hierover duidelijke afspraken.

Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3

  • Het komende jaar willen we een observatielijst present hebben voor kinderen bij wie er twijfel is of ze naar groep 3 kunnen. We willen dit ook duidelijk communiceren met ouders.

Nieuwe rekenmethode

  • Het komende schooljaar onderzoeken we welke rekenmethode geschikt is voor onze leerlingen. We gaan een nieuwe methode aanschaffen.

Projectmatig werken aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

  • We zijn dit jaar gestart met 4x wijzer. Per periode kiezen we een thema, waar de leerlingen projectmatig aan werken.