De Ouderraad (OR), bestaande uit ongeveer tien leden en gesteund door een grote groep hulpouders, biedt de school de helpende hand bij verschillende activiteiten. Hierbij valt te denken aan het mee organiseren van sportdagen, het Sinterklaas-en Kerstfeest, schoolreizen, luizenopsporingsteam (LOT) en projecten.

De ouderraad vergadert gemiddeld 1  keer per 6 weken. Ouders die toetreden tot de ouderraad doen dit in principe voor een periode van drie jaar. De ouderraad heeft een postvak in de hal en is te bereiken via e-mail: OR.derietzanger@ckcdrenthe.nl of via de Social Schools app.

De OR bestaat schooljaar 2020/2021 uit:

  1. Freek van der Meulen (penningmeester)
  2. Marjolein de Vries (algemeen bestuurslid vrienden van de Rietzanger)
  3. Rianne Westerveen
  4. Alet Imminga
  5. Jacob Jan Slager
  6. Willemijn Venrooij (voorzitter)
  7. Karien Bergman
  8. Henrike Galliard
Vanuit het schoolteam zijn de leerkrachten Janny Compagne en Hetty Dondorff betrokken bij de Ouderraad.