Contacten tussen ouders en school 

Oudergesprekken op maat

Al jaren voeren scholen tien-minutengesprekken om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind heeft gemaakt. Deze gesprekken vinden meestal plaats rondom het verschijnen van het rapport, daarom ook wel rapportgesprekken genoemd. De voordelen van deze manier van gesprekken voeren met ouders zijn dat je zeker weet dat je elkaar regelmatig spreekt, en u als ouder ook steeds op de hoogte bent van de schoolontwikkeling van ua kind. Toch is er ook steeds meer kritiek op de tien-minutengesprekken, niet alleen van leerkrachten maar ook van ouders. De gesprekken zouden te kort zijn en in andere situaties is er eigenlijk niet zoveel te melden.

Sinds vorig schooljaar voeren wij niet meer de standaard 10 minuten gesprekken. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor de ouder-vertelgesprekken, waarin u kennis kunt maken met de leerkracht en waarin u mag vertellen over uw zoon of dochter. Aan het eind van dat gesprek maakt de leerkracht met u een nieuwe afspraak voor een volgend gesprek.  Wanneer wilt u de vorderingen van uw kind weer bespreken met de leerkracht? We noemen dit oudergesprekken op maat. Om toch de beschikbare tijd van de leerkracht een beetje af te bakenen gaan we ongeveer uit van 40 minuten gesprekstijd per leerling per jaar. Deze manier van gesprekken voeren is voor zowel ouders als leerkrachten heel goed bevallen. Door de komst van corona is dit het afgelopen jaar soms een beetje anders gelopen dan gepland, maar we hopen dat we dit jaar weer gesprekken kunnen plannen. Als het niet fysiek kan zullen we dit digitaal doen, via Teams en het mailadres van uw kind.

Dit jaar staan de volgende contactmomenten gepland:

  • De ouder-vertelgesprekken (waarin u iets aan de leerkracht kunt vertellen over uw kind) staan gepland in de week van op 31 augustus t/m 4 september 2020.
  • De rapporten worden uitgereikt op 18 februari 2021 (groep 3 t/m 8) en op 18 juni 2021 (groep 1 t/m 8).
  • Op woensdag 11 november 2020 houden we de lampionnen-tentoonstelling tussen 8:30-9:00 uur.
  • Het Kerstfeest vieren we dit jaar op donderdagavond 17 december 2020, aanvang 18:30 uur.

 

Hier vindt u overige informatie die te maken heeft met de communicatie en samenwerking tussen ouders en school:

Contactouders en de klankbordgroep

Continurooster, TSO en schooltijden

Koffieochtenden voor ouders & coffee to go

Informatieavond, ouderavond en gesprekken

Klachtenregeling

Leerlingtevredenheidspeling april 2019

Leerlingtevredenheidspeiling 2017

Mediawijsheid

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouderraad (OR)

Ouders in de bibliotheek

Oudertevredenheidspeiling april 2019

Oudertevredenheidspeiling 2017

Over hoofdluis en het Luizenopsporingsteam (LOT)

Verkeerscommissie

Vrijwillige ouderbijdrage

Waar vind ik welke informatie?

Ziek melden of verlof aanvragen