Hier vindt u informatie die te maken heeft met de communicatie en samenwerking tussen ouders en school:

Contactouders en de klankbordgroep

Continurooster, TSO en schooltijden

Koffieochtenden voor ouders & coffee to go

Informatieavond, ouderavond en gesprekken

Klachtenregeling

Leerlingtevredenheidspeling april 2019

Leerlingtevredenheidspeiling 2017

Mediawijsheid

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouderraad (OR)

Ouders in de bibliotheek

Oudertevredenheidspeiling april 2019

Oudertevredenheidspeiling 2017

Over hoofdluis en het Luizenopsporingsteam (LOT)

Verkeerscommissie

Waar vind ik welke informatie?

Ziek melden of verlof aanvragen