Computational thinking

Het leren denken als een computer (het computational thinking) houdt in dat leerlingen  problemen op een creatieve manier oplossen door het gebruik van ICT. Op de Rietzanger hebben wij gekozen om dit aan te bieden door leerlingen een programmeertaal te leren.

Leerlingen leren werken met algoritmes. Dankzij programmeerconcepten als for loopsuntil loopsvariabelenconditionals en functies leren de leerlingen een algoritme zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast zijn we bezig met debuggingpatroonherkenning en decompositie. Uw kind kan vast wel een aantal van deze concepten uitleggen!

Om alle programmeervaardigheden te leren, maken we gebruik van verschillende apps, robots en visuele programmeertalen.

We willen zeker niet van alle leerlingen programmeurs maken. De vaardigheden binnen het computational thinking kunnen echter goed ingezet worden in andere vakgebieden. Het herkennen van patronen en decompositie zijn zeer handige vaardigheden bij bijvoorbeeld het aanpakken van een groot rekenprobleem. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat onze leerlingen bij het uitoefenen van hun toekomstig beroep te maken krijgen met ICT.

De leerlingen vinden het geweldig om met ICT bezig te zijn! Het is super hoe ze volle inzet tonen voor het behalen van een cursus en een geluksmoment vieren bij het efficiënter maken van een algoritme!

Als u nog specifieke informatie zou willen hebben of als u nog vragen heeft, kunt u altijd bij meester Jon terecht.