Groepsindeling schooljaar 2021 – 2022

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vr. och. Vr.  mi.
Groep            
1a Juf Hetty Dondorff Juf Hetty Dondorff Juf Hetty Dondorff Juf Irene Talens

 

Juf Irene Talens

 

1b Juf Irene Talens

 

Juf Irene Talens Juf Janny Compagne Juf Janny Compagne Juf Janny Compagne
2a Vacature

 

Juf Janneke de Groot Juf Janneke de Groot Juf Janneke de Groot Juf Janneke de Groot
2b/3b Juf Chantal Bouwma Juf Chantal Bouwma Juf Chantal Bouwma Juf Chantal Bouwma Juf Chantal Bouwma
3a Meester Jon Jonkman Meester Jon Jonkman/ Juf Ursula de Vos Meester Jon Jonkman Meester Jon Jonkman Meester Jon Jonkman
4a Juf Marissa Hebels Juf Marissa Hebels Juf Marissa Hebels Juf Marissa Hebels Juf Marissa Hebels
4b/5b Juf Marleen Meertens Juf Marleen Meertens Juf Marleen Meertens Juf Ursula de Vos Juf Marleen Meertens Juf Marleen Meertens
5a Juf Dominique Zwaagman Juf Dominique Zwaagman Meester Hindrik Jagersma Juf Dominique Zwaagman Juf Dominique Zwaagman Juf Janneke de Groot
6a Meester Hindrik Jagersma Meester Hindrik Jagersma Juf Anne Veldkamp Juf Anne Veldkamp Juf Anne Veldkamp Juf Anne Veldkamp
6b/ 7b

 

Juf Sonja van Kernebeek Juf Sonja van Kernebeek Juf Sonja van Kernebeek Meester Steven Veldman Juf Sonja van Kernebeek Juf Sonja van Kernebeek
7a Meester Gijs de Groot Meester Gijs de Groot Meester Gijs de Groot Meester Gijs de Groot Meester Steven Veldman Meester Steven Veldman
8a Juf Anja Kroesbergen Juf Anja Kroesbergen Juf Anja Kroesbergen Juf Anja Kroesbergen Juf Anja Kroesbergen Juf Anja Kroesbergen
 

Interne begeleiding:

Groep

1 t/m 8

 

Vakleer-kracht Gym

 

Plusgroep

 

Juf Nanky Posthumus

 

Meester Marcel Schaap

 

Meester Jon Jonkman

 

Ma, woe, do en op de dinsdag ‘opleider in de school’

 

 

Op de maandag en vrijdag

 

 

Op de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag

(Waarnemend directeur bij afwezigheid van de directie.)