Veiligheid kent voor ons vele aspecten, zoals sociale veiligheid, privacy en verkeersveiligheid. We vinden het van belang een veilig leer- en leefklimaat te bieden; dit is de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Sinds augustus 2015 is de ‘Wet Veiligheid op school’ ingevoerd. De wet heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat scholen zorgen voor sociale veiligheid. Incidenten zoals ongepast gedrag, pesten, (seksuele) intimidatie, diefstal, discriminatie en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden.

Hieronder vindt u een aantal documenten die te maken hebben met het onderwerp veiligheid.

CKC Drenthe en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gedragscode

Sociaal veiligheidsbeleid De Rietzanger

Pestprotocol 2018-2019

Privacyreglement

Privacyreglement leerlinggegevens

Reglement cameratoezicht

Mediawijsheid

Overeenkomst gebruik geneesmiddelen

Begeleidende ouderbrief bij overeenkomst gebruik geneesmiddelen

Verkeersveiligheid

Vervoersprotocol oktober 2018

Bedrijfshulpverlening