Verkeersveiligheid

Voor een optimale verkeersveiligheid in de buurt van de school vragen we ouders en kinderen zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. Kinderen leren door dagelijks op de fiets of te voet te komen beter deel te nemen aan het verkeer en dit bevordert ook de verkeersveiligheid. Ouders die hun kinderen met de auto (moeten) brengen en halen worden verzocht gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij de hoofdingang van het gebouw of het tijdelijke parkeerterrein aan de zuidzijde van de Borchsingel. Over het (drukke) parkeerterrein fietsen kan gevaarlijk zijn. Kinderen en ouders die op de fiets komen, worden verzocht het (drukke) parkeerterrein te mijden. Kies een wandel/fietsroute om het parkeerterrein heen, in plaats van over het parkeerterrein te fietsen.

CKC de Rietzanger vindt het van groot belang dat kinderen en ouders op een veilige manier naar school kunnen gaan en weer veilig thuiskomen. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang:

1)      Infrastructuur rond de school (bijvoorbeeld veilige wandel- en fietsroutes);

2)      Veilig verkeersgedrag van de verkeersdeelnemers.

Infrastructuur rond de school

De directrice van CKC de Rietzanger en de verkeersouders zetten zich in voor een verkeersveilige infrastructuur rond de school. Dit is in samenwerking met OBS Ter Borch en Trias KDV Woelwaters en BSO De Kameleon in de werkgroep verkeersveiligheid rond het Borchkwartier. Regelmatig vindt er overleg plaats met de gemeente Tynaarlo over noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en toekomstige ontwikkelingen. Te denken valt aan de komst van een supermarkt naast de school.

Drents Verkeersveiligheidslabel

Onze school draagt sinds 2015 het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit houdt in dat we ook praktijkgerichte lessen geven, waarbij we verkeerssituaties oefenen. Daarnaast doen we mee aan verkeersprojecten, zoals het project de dode hoek, een fietsparcours en fietskeuringen. Twee keer per jaar hebben we een verkeersweek, waarin we extra aandacht besteden aan verkeerseducatie. CKC de Rietzanger heeft een enthousiaste, betrokken en actieve verkeerscommissie, bestaande uit ouders en leerkrachten.

Voor het Drents Verkeersveiligheidslabel moeten de scholen voldoen aan diverse criteria, waaronder:

 • Verankering van verkeer in het schoolbeleid / in de schoolorganisatie
 • Verkeerseducatie in de klas
 • Praktische verkeerseducatie
 • Verkeersveilige schoolomgeving
 • Betrokkenheid ouders

Verkeerseducatie en activiteiten

Verkeerseducatie aan groep 1 t/m 3:

Voor de groepen 1 t/m 3 maakt CKC de Rietzanger gebruik van de methode ‘Rondje Verkeer’.  Dit lespakket van Veilig Verkeer Nederland is gericht op dagelijkse verkeerssituaties waarmee onze leerlingen te maken kunnen krijgen als voetganger, speler, passagier of fietser. De methode wordt periodiek ingezet waarin kringgesprekken, praatplaten en werkbladen elkaar afwisselen. Verkeerssituaties worden tevens toegepast in de praktijk.

Verkeerseducatie aan groep 4 t/m 8:

Voor de groepen 4 t/m 8 maakt CKC de Rietzanger gebruik van de methodes die aansluiten op het examen van Veilig Verkeer Nederland (‘Op voeten en fietsen’ voor de groepen 4 t/m 6. En voor groep 7/8 de ‘Jeugdverkeerskrant’). Begrippen, afspraken en situaties in het verkeer komen door middel van 8 thema’s per jaar in verschillende ‘werkkrantjes’ aan bod. De verkeersregels worden geleidelijk opgebouwd. In de groepen 4/5 zijn er afgeleide regels die geformuleerd worden in gedragsregels zodat de leerlingen leren wat er van hen verwacht wordt.

Activiteiten met betrekking tot verkeersveiligheid:

23 maart 2021                   Fietsparcours groep 1 t/m 4

24 maart 2021                   Fietsvaardigheid groep 5 t/m 8

30 maart 2021                   Theorie-examen verkeer groep 7

Tip: bekijk hier informatie over oefenen voor het VVN Verkeersexamen

?  april 2021                       Praktisch verkeersexamen op de fiets in Eelde voor groep 7

Tip: bekijk hier de route (kan worden geoefend met ouders)

Mei 2021                            Van groep 8 naar klas 1

13 oktober 2021                VVN Fietscontrole voor groep 3 t/m 8

 

Werkgroep verkeersveiligheid rond het Borchkwartier en Kindcentrum Ter Borch (WVB)

Deze werkgroep bestaande uit, de schoolleiders van de scholen, ouders van CKC de Rietzanger & OBS Ter Borch en een vertegenwoordiger van Trias kinderopvang, is actief sinds 2013. Doelstelling van deze werkgroep is: de verkeersveiligheid rond de scholen verbeteren door de infrastructuur aan te passen en goede afspraken te maken tussen de scholen en de ouders. Om de infrastructuur veiliger te maken is er overleg met de gemeente Tynaarlo (en soms ook gemeente Groningen) nodig. De beide gemeentes hebben diverse aanpassingen gedaan in de infrastructuur, waaronder:

 • Twee veilige oversteekplekken voor de Borchsingel;
 • Jan Evenhuispad/dam t.b.v. kinderen uit de Piccardthof en Hoornse Park wijken;
 • Betonpad vanaf Jan Evenhuispad / Tuinwijk naar Kindcentrum Ter Borch (CKC de Rietzanger/KDV) en het Borchkwartier;
 • Tijdelijk fietspad vanaf de Borchsingel langs het schoolplein van CKC de Rietzanger.
 • Afscheiding tussen het parkeerterrein en het entreegebied van CKC de Rietzanger om te voorkomen dat (vracht)auto’s op het entreegebied van CKC De Rietzanger komen.

Daarnaast maakt de werkgroep verkeersveiligheid een gezamenlijk verkeersplan.

Nog gewenste infrastructurele aanpassingen (voorgesteld aan de gemeente Tynaarlo):

 1. Nieuw 2,5 m breed fiets/voetpad vanaf de Tuinwijk naar CKC de Rietzanger.
 2. Nieuw 2,5 m breed fiets/voetpad van Jan Evenhuispad naar CKC de Rietzanger en de oost-ingang van het Borchkwartier.
 3. Definitief fiets/voetpad vanaf de Borchsingel naar het entreegebied van CKC De Rietzanger met een minder stijl talud vanaf het bestaande fietspad.
 4.  Centrale veilige fiets oversteekplaats voor de Borchsingel inclusief fietspad aan de zuidzijde van de Borchsingel (indien de supermarkt wordt gerealiseerd).
 5. Fietsenstalling aan de noordzijde van het speelplein van KDV De Woelwaters (indien de supermarkt wordt gerealiseerd).
 6. Verbreding (minimaal 2,5 m) van het definitieve verharde fiets/voetpad langs de oostzijde van het schoolplein (indien de supermarkt wordt gerealiseerd).

Wensen 1, 2, 3 en 5 zijn reeds verwerkt in de tekeningen van het ontwerp bestemmingsplan van de nieuwe supermarkt die mogelijk naast onze school komt te staan.

Bekijk hier de tekening.

Bekijk hier de bezwaren die de WVB heeft op het ontwerp bestemmingsplan zijn op 21 november 2017 toegelicht aan de gemeente Tynaarlo.

In november 2017 heeft de WVB een enquête gehouden onder de ouders van de scholen. De resultaten van deze enquête zijn gegeven in deze samenvatting. Mede naar aanleiding van de enquête heeft de WVB het verkeersplan geactualiseerd en nieuwe verkeersafspraken gemaakt. Deze zijn verwerkt in de verkeerskrant die juni 2018 digitaal is uitgegeven aan de ouders van de kinderen op de basisscholen.

Er zijn voorbereidingen gedaan voor een verkeersbrigade voor de oversteek vanaf de Woltsingel over de Borchsingel. Er zijn materialen en kleding beschikbaar gesteld door de gemeente Tynaarlo en de verkeerspolitie heeft een theoretische instructie gegeven voor een klein aantal vrijwillige verkeersregelaars/verkeersbrigadiers (ouders van de scholen). Er waren helaas onvoldoende vrijwillige verkeersbrigadiers om een verkeersbrigade ’s ochtends tussen 8:10 en 8:30 te faciliteren.

De verkeersouders van CKC De Rietzanger zijn:

 • Lieuwe van der Werff, vader van Doutzen (groep 7B)
 • Jelle Brinksma, vader van Ava (groep 7A)

Het e-mailadres van de verkeerscommissie is: verkeer.derietzanger@ckcdrenthe.nl

Verkeersafspraken met ouders en leerlingen

 1. Zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
 2. Veilige fiets/wandelroutes gebruiken.
 3. Niet over het parkeerterrein fietsen. Om het parkeerterrein heen fietsen.
 4. Om het parkeerterrein zo efficiënt mogelijk te gebruiken voor ouders die de kinderen naar school moeten rijden, worden deze ouders verzocht om hun (oudere) kinderen zelf naar het schoolplein/klas te laten lopen. Probeer de parkeerplek zo kort mogelijk bezet te houden.

Meer algemene informatie over verkeersveiligheid is te vinden op: https://vvn.nl/