Vanaf groep 3 heeft ieder leerling beschikking over een eigen iPad. De iPads worden op verschillende manieren ingezet.

Interactieve apps:

We gebruiken verschillende apps om de lessen interactiever te maken. Met behulp van Kahoot, en Prowise kunnen we informatie snel tijdens de les met elkaar en met het digibord delen.

Adaptieve onderwijs-apps:

Muiswerk laat leerlingen in verschillende vakgebieden werken met adaptieve vragen. Iedere leerling zal een eigen account krijgen waarmee zij op vastgestelde momenten zelf kunnen werken aan reken- spelling en taalvragen. Daarnaast maken we gebruik van Squla om de leerlingen op hun eigen niveau met allerlei vakgebieden te laten werken.

Informatie verzamelen en presenteren:

Vanaf de bovenbouw zullen de iPads gebruikt worden om informatie te verzamelen voor werkstukken en voor het verwerken van deze informatie in Office365. Daarnaast wordt de camerafunctie gebruikt om filmpjes te maken voor de Engelse les en foto’s te maken voor creatieve vakken. We kiezen er dan ook bewust voor om de toegang tot de internetbrowser en camera niet te blokkeren.

Programmeren:

Vanaf groep 3 wordt de iPad ingezet om te programmeren. Met programma’s als scratchjr, code.org en bomberbot hebben wij een doorgaande leerlijn neergezet (zie ook 21e eeuwse vaardigheden).