Ik zoek een basisschool

Op CKC de Rietzanger bieden we opvang en onderwijs op maat in een omgeving die rust uitstraalt en structuur en regelmaat biedt. Binnen het onderwijs op de Rietzanger staan spelen, ontwikkelen en leren centraal. We streven ernaar kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis mee te geven waarmee zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien.  

Een kind brengt een belangrijke periode van zijn of haar leven door op een kindcentrum. Gedurende die periode vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. U zult een kindcentrum voor uw kind daarom met zorg willen uitkiezen. Wanneer deze website voor u de eerste kennismaking met de Rietzanger is, nodigen we u ook van harte uit voor een vrijblijvend bezoek aan ons kindcentrum. Graag vertellen we u persoonlijk waar we voor staan en hoe we werken. Tijdens dit bezoek kunt u zelf de sfeer proeven.

Onze school is een basisschool met ruim 250 leerlingen, met een enthousiast team en betrokken ouders. De school ligt in de woonwijk Ter Borch, op de rand van de stad Groningen en het dorp Eelderwolde, en naast het prachtige natuurgebied de Onlanden.

We maken van onze school niet alleen een leer-, maar ook een leefgemeenschap. Dit doen we door gezamenlijke projecten te organiseren en jongere en oudere kinderen regelmatig met elkaar te laten samenwerken. Door samen stil te staan bij bijzondere gebeurtenissen en door samen feesten te vieren.

De kinderen hebben na acht jaar basisonderwijs voldoende bagage van ons meegekregen om zich in het voortgezet onderwijs succesvol verder te kunnen ontwikkelen.