Missie en visie

De Rietzanger is vernoemd naar een vrolijk en beweeglijk vogeltje, dat onder andere voorkomt in natuurgebied De Onlanden (praktisch naast onze school). Rietzangers zingen graag. Ze hebben een prachtige zang vol imitaties van andere vogels, maar zijn toch altijd herkenbaar.

Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen en hun eigen geluid te laten horen. Bij ons wordt iedere leerling gezien, mag hij of zij haar geluid laten horen en zijn of haar talenten verder ontwikkelen.

Een veilig leer-en werkklimaat zien wij als de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij geven hen vertrouwen, zijn betrokken, bieden structuur, doen een beroep op hun zelfstandigheid en hebben plezier.

Wij denken in mogelijkheden en houden rekening met verschillen Bij ons kan en mag je altijd weer opnieuw beginnen. 

Wij weten dat we samen sterker zijn. Bouwen aan relaties, coöperatief werken, groeps-doorbrekend werken en professionele medewerkers helpen daarbij.

Kinderen tot bloei laten komen kunnen we alleen samen. Wij hechten daarom grote waarde aan de driehoek school-leerling-ouders.