Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op een kindcentrum kunnen klachten voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de muren van het eigen kindcentrum worden opgelost in overleg met de leerkracht, de pedagogische medewerker of de directie. Voor klachten waar op deze manier geen oplossing voor wordt gevonden heeft CKC Drenthe een klachtenregeling opgesteld.

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost binnen de eigen school, kan een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van CKC Drenthe.

De klachtenregeling van CKC Drenthe treft u hieronder aan.