Ons team

Leerkrachten   De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis zijn zij degenen die ervoor zorgen dat kinderen de basisvaardigheden beheersen om straks in het voortgezet onderwijs verder te leren. Binnen ons team hebben wij ook een aantal leerkrachten met een specialisatie, die de leerkrachten kunnen ondersteunen bij het onderwijs.  Deze specialisten spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van het onderwijs. Zij kunnen vanuit hun expertise en praktijkervaring goede aanbevelingen in het team doen om het onderwijs te verbeteren.  

De coördinator voor informatie- en communicatie technologie en dan met name vanuit onderwijskundig opzicht (OICT)  is verantwoordelijk voor het beheer van de apparatuur en de educatieve software op onze school. Tevens ondersteunt hij leerkrachten en kinderen bij het gebruik van de computer en iPad op school.  

Vakdocent Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen vanaf groep 3 gym van een vakdocent bewegingsonderwijs.  Een dag in de week verzorgen wij een plusklas voor een aantal leerlingen, onder leiding van een leerkracht met een specialisatie op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. De aanmelding verloopt volgens een zorgvuldige procedure. 

Onderwijsassistenten richten zich op dagelijks ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in alle groepen.  

De conciërge gaat over allerhande ondersteunende en huishoudelijke taken. 

De administratief medewerker ondersteunt op administratief gebied. Zij houdt het leerlingenbestand bij en handelt inschrijvingen af. Bij haar kunt u ook uw contactgegevens laten wijzigen. 

De Kwaliteitscoördinator (KC)  richt zich vooral op het coachen van leerkrachten met betrekking tot de leerlingenzorg. Ook heeft zij, samen met de directie, een rol in het beleid rond kwaliteitszorg in de school.   

De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich in en rondom de school afspeelt. De directie draagt zorg voor het kwaliteitsbeleid in de school.    

Elk jaar ontvangen wij een aantal stagiaires op ons kindcentrum. Zowel studenten van de (universitaire) PABO als van verschillende MBO opleidingen bieden wij graag de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen in hun vak.