Sociale veiligheid, privacy en verkeersveiligheid

Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. Kinderen moeten zich op school veilig en op hun gemak voelen.

Veiligheid kent voor ons vele aspecten, zoals sociale veiligheid, privacy en verkeersveiligheid. We vinden het van belang een veilig leer- en leefklimaat te bieden; dit is de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Op de Rietzanger doen we er alles aan om de sociale veiligheid te versterken en pesten, ongepast gedrag, (seksuele) intimidatie, diefstal, discriminatie en agressie te voorkomen en te beperken. We hebben daar onder andere een sociaal veiligheidsbeleid, een pestprotocol, een reglement cameratoezicht voor en besteden aandacht aan mediawijsheid. Wilt u hier meer over weten, neem dan vooral contact op met de directie of met de leerkracht van uw kind.

Voor het begin van de school en bij het buiten spelen zijn er leerkrachten en/of onderwijsassistenten op het plein aanwezig. Zij houden toezicht op de spelende kinderen. Met vragen kunnen kinderen bij hen terecht. We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst op het plein. Regelmatig praten we hierover met onze leerlingen en zo nodig komen de gebeurtenissen op het plein ook aan de orde in de teamvergadering.

Uiteraard hebben we ook Bedrijfs Hulp Verleners en doen we regelmatig calamiteitenoefeningen. Veiligheid staat in alle opzichten voorop!

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement, wat met instemming van de GMR is vastgesteld en ter inzage op het kindcentrum ligt. De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor ons kindcentrum de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. Ouders kunnen ook aangeven of hun kind(eren) wel of niet in beeld mag/mogen komen op foto's en/of filmpjes die we tijdens schoolactiviteiten maken.

Verkeersveiligheid

Voor een optimale verkeersveiligheid in de buurt van de school vragen we ouders en kinderen zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. Kinderen leren door dagelijks op de fiets of te voet te komen beter deel te nemen aan het verkeer en dit bevordert ook de verkeersveiligheid. Ouders die hun kinderen met de auto (moeten) brengen en halen worden verzocht gebruik te maken van de parkeerplaatsen bij de hoofdingang van het gebouw of het tijdelijke parkeerterrein aan de zuidzijde van de Borchsingel. Over het (drukke) parkeerterrein fietsen kan gevaarlijk zijn. Kinderen en ouders die op de fiets komen, worden verzocht het (drukke) parkeerterrein te mijden. Kies een wandel/fietsroute om het parkeerterrein heen, in plaats van over het parkeerterrein te fietsen.

Onze school draagt sinds 2015 het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit houdt in dat we ook praktijkgerichte lessen geven, waarbij we verkeerssituaties oefenen. Daarnaast doen we mee aan verkeersprojecten, zoals het project de dode hoek, een fietsparcours en fietskeuringen. Twee keer per jaar hebben we een verkeersweek, waarin we extra aandacht besteden aan verkeerseducatie. CKC de Rietzanger heeft een enthousiaste, betrokken en actieve verkeerscommissie, bestaande uit ouders en leerkrachten.