Onderwijs op de Rietzanger

Op de Rietzanger geven wij eigentijds onderwijs met behulp van moderne leermiddelen, methodes en materialen.

We doen dit van uit ons motto: Samen Leren Leven en Werken

Wij zien een veilig leer- en leefklimaat als de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor ons betekent dit: vertrouwen geven, betrokkenheid tonen, structuur bieden, ruimte voor zelfstandigheid geven en plezier hebben.

Wij denken daarbij  in mogelijkheden en houden rekening met verschillen.

Bij ons kan en mag je steeds opnieuw beginnen.

Wij denken vooruit, benutten talenten denken positief en zijn atijd opzoek naar de intrinsieke motivatie van de kinderen en medewerkers.

Wij weten dat wij samen sterker zijn.  Coöperatief werken, groepsdoorbrekend werken, werken vanuit professionaliteit help ons daarbij.

Wij hechten grote waarde aan de driehoek school-leerling-ouders.

 

Meer informatie over wie wij zijn en over ons onderwijsaanbod vindt u in ons Schoolplan.