Mijn kind is leerling

Op onze website vindt u algemene informatie over onze school. U vindt er onder andere de vakantieplanning, welke leerkrachten actief zijn in welke groepen en dergelijke. Voor ouders die een school zoeken voor hun zoon of dochter hebben we op de website onze school gepresenteerd. Via de website kunnen leerlingen worden aangemeld. Voor de website is geen wachtwoord of inlogcode vereist.

Social Schools 

Social Schools is een online communicatieplatform waarmee we interactief met ouders communiceren. Binnen deze omgeving kunnen alleen ouders en leerkrachten van onze school terecht. U ontvangt van ons een inlogcode en u voert eenmalig uw e-mailadres in. Alle berichten van school, inclusief de nieuwsbrief en uitnodigingen voor oudergesprekken ontvangt u automatisch in uw mailbox of via de app. U kunt uw zoon of dochter afmelden via de app van Social Schools en u vindt er de jaarplanning in de kalender. Voor de inlogcode kunt u terecht bij één van de leerkrachten of Jon Jonkman.

Het ouderportaal van Parnassys 

Ons administratiesysteem en ons leerlingvolgsysteem samen heet Parnassys. Ook ouders hebben de mogelijkheid om dit programma in te zien, via het ouderportaal. Binnen het ouderportaal ziet u:

  • de administratieve gegevens (zo nodig kunt u deze aanpassen)
  • de toets resultaten van de Cito-toetsen
  • de verslagen van de oudergesprekken

U kunt altijd binnen 4 weken reageren op de verslagen van gesprekken, daarna gaan we ervan uit dat ouders akkoord zijn gegaan met de inhoud van het verslag. Voor een inlogcode kunt u een e-mail sturen naar derietzanger@ckcdrenthe.nl, u ontvangt dan per mail uw inlogcode van ons.