Parnassys

Het ouderportaal van Parnassys  

Ons administratiesysteem en ons leerlingvolgsysteem samen heet Parnassys. Ook ouders hebben de mogelijkheid om dit programma in te zien, via het ouderportaal. Binnen het ouderportaal ziet u: 

  • de administratieve gegevens (zo nodig kunt u deze aanpassen) 

  • de toets resultaten van de Cito-toetsen 

  • de verslagen van de oudergesprekken 

U kunt altijd binnen 4 weken reageren op de verslagen van gesprekken, daarna gaan we ervan uit dat ouders akkoord zijn gegaan met de inhoud van het verslag. Voor een inlogcode kunt u een e-mail sturen naar derietzanger@ckcdrenthe.nl, u ontvangt dan per mail uw inlogcode van ons.