Leerlingenzorg

Door middel van het dagelijkse contact, observaties en toetsresultaten volgen wij de ontwikkeling van alle kinderen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en hun individuele behoeften. We kijken daarbij vooral naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat.

Leerlingen die meer aan kunnen bieden we extra uitdaging en daarnaast hebben we een plusklas. 

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat onze basisondersteuning beschreven, evenals de grenzen van wat wij als school aankunnen.  Het schoolondersteuningsprofiel van de Rietzanger treft u in het document hieronder aan.