Schooltijden

Groep 1 t/m 4

Maandag      08.30 uur – 14.45 uur

Dinsdag        08.30 uur – 14.45 uur

Woensdag    08.30 uur – 12.00 uur

Donderdag    08.30 uur – 14.45 uur

Vrijdag          08.30 uur – 12.00 uur

Groep 5  t/m 8

Maandag      08.30 uur – 14.45 uur

Dinsdag        08.30 uur – 14.45 uur

Woensdag    08.30 uur – 12.30 uur

Donderdag    08.30 uur – 14.45 uur

Vrijdag          08.30 uur – 14.45 uur

Er is inloop voor de groepen vanaf 08.20 uur. Dat wil zeggen dat uw kind direct naar binnen kan gaan en niet buiten hoeft te wachten op de bel. De schoolbel gaat een paar minuten voor aanvang. Op deze manier kunnen de kinderen van de verschillende groepen rustig naar binnen lopen en weten de ouders dat de school gaat beginnen. Wij hopen op deze manier ook te bevorderen dat we direct om 8.30 uur kunnen starten.

De kinderen worden gedurende deze inloopperiode vaak uitgedaagd d.m.v. een opdracht op het digibord of een spelletje. We vinden het fijn wanneer u de kinderen niet eerder dan om 8.20 uur op school laten komen of brengt. Tien minuten voor het begin van de school en bij het buiten spelen zijn er leerkrachten en/of onderwijsassistenten op het plein aanwezig. Zij houden toezicht op de spelende kinderen. Met vragen kunnen de kinderen bij hen terecht. We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst op het plein. Regelmatig praten we hierover met onze leerlingen en zo nodig komen de gebeurtenissen op het plein ook aan de orde in de teamvergadering.

Wij werken met een zogenaamd continurooster. Dit houdt in dat we een korte middagpauze houden waarbij de leerlingen in het klaslokaal eten. Daarna gaan de leerlingen spelen. Kinderen nemen zelf een lunchpakket en wat drinken mee van huis. We zijn voorstander van gezonde voeding.