Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof voor uw kind kunt aanvragen. Denk hierbij aan een verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Voor het toekennen van dit verlof moet u tijdig een verlofformulier invullen en dit toesturen aan de directeur. Afhankeljk van de omstandigheden verleent de directeur wel of niet dit extra verlof. De directeur laat u tijdig weten of het verlof al dan niet wordt verleend. Verlof zonder toestemmng van de directeur wordt aangemerkt als ongeoorloofde afwezigheid.

U kunt het verlofformulier krijgen via de leerkracht of de directie.

Hieronder is dit formulier ook de downloaden.